Terug naar de winkel

Wat valt er onder de garantie?

Op alle artikelen wordt een garantie gegeven bij correct gebruik. Dit is overeenkomstig de normering die voor het product geldt. Genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering en is van toepassing op productiefouten. Beoordeling of er sprake is van productiefouten uit te voeren door gebruiker. Gebruikersfouten, slecht onderhoud en slijtage zijn uitgesloten van garantie. De garantie geldt mits alle instructies worden opgevolgd die betrekking hebben op goed gebruik en onderhoud.

Neem voor garantiegevallen altijd even contact met ons op, dit kan per email via ons contact formulier of telefonisch op telefoonnummer: 085-4018707.